برد ECU موتور اتوبوس ها و کامیونهای Benz

برد PLD موتور457 قطعه ای High tech بوده و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است،که به لطف توانمندی مهندسین شرکت ایده فناوران الکترونیک پارسان تولید آنها در داخل کشور میسر شده است.
برد PLD موتور457 بنز یکی از اصلی ترین بردهای ECU خودروهای سنگین بنز به شمار می رود که وظیفه مدیریت و کنترل عملکرد سیستم موتور و سوخت رسانی خودرو را بر عهده دارد.