برد ECU کوردیناتور اتوبوس ها و کِشنده های Scania

شرکت ایده فناوران الکترونیک پارسان در راستاي فعاليت‌ هاي تخصصي خود در زمینه انتقال تکنولوژی و تولید بردهاي الکترونيکي خودرو، موفق به تولید یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین برد های ECU اتوبوس ها و کشنده های اسکانیا گردیده است.

برد کوردیناتور COO7 قطعه ای High Tech بوده و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که به لطف توانمندی مهندسین شرکت ایده فناوران الکترونیک پارسان تولید آنها در داخل کشور میسر شده است.

برد کوردیناتور (Coordinator) وظیفه ایجاد ارتباط میان سایر بردها با یکدیگر را بر عهده دارد و به عنوان نوعی واحد مرکزی برای سیستم الکتریکی خودرو عمل می کند.
برد کوردیناتور سیگنال های آنالوگ و پیام های دیجیتالی را از اجزا و واحدهای کنترل سایر سیستم های کنترل خودرو دریافت می کند و سیگنال های آنالوگ را به سیگنال های دیجیتالی تبدیل می کند.

همچنین می تواند پیام های دیجیتالی را مستقیماً از هر یک از پروتکل های CAN دریافت کند و هم می تواند پیام ها را بین CAN جابجا و از آنها استفاده نماید.